ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Krešimir Rotim

 

 

 

 

 

Snježana Čukljek

STRUČNI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Tomislav Madžar

 

 

 

 

 

 

Aleksandar Racz

 

 

 

 

 

Ozren Rađenović

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

 

Ozren Digula
Domagoj Gajski
Ana Marija Hošnjak
Dalibor Kiseljak
Franjo Liška
Ana Mojsović-Ćuić
Vesna Turuk
Ivana Vrdoljak

ČLANOVI STRUČNOG ODBORA

Jasna Bošnir
Tomislav Čengić
Lana Feher Turković
Ivan Jurak
Biljana Kurtović
Tatjana Njegovan Zvonarević
Jadranka Pavić
Goran Roić
Tomislav Sajko
Biserka Sedić
Mara Županić